خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

میکروفیلتراسیون چیست؟

میکروفیلتراسیون چیست؟

تعریف غشاءلایه ای نازک است که می تواند اجزای یک سیال را به طور انتخابی جدا نماید. دو عمل اصلی که توسط غشا انجام می شود: نفوذ پذیری یا تراوش permeabilityانتخابگری یا گزینش پذ...

نظر ۰ بازدید ۵۸۰۳


ز روز گذر کردن اندیشه کن ... ز روز گذر کردن اندیشه کن ... مشاهده